Floke Oslo

Norge · Oslo Kirkegata 20 med inngang frå Prinsensgat, 0153 Oslo

Oversikt

På Floke Oslo i Prinsengate driv me med helse og miljøvennlige produkt. Me vart sertifisert av Grønn salong i juni 2017. Det er den mest seriøse og anerkjende allergi og miljømerkinga innan hårprodukter og salongvirkomhet i Skandinavia.

Floke ynskjer å gje deg ei oppleving av kvalitet, velvære og ro. Med våre behandlingar og produkt vil du kjenna skilnaden. Håret vert sunnare og blankare enn du nokon gång har opplevd. Staben vår er godt kursa og utvikla, både på trendar og då det inneber å jobba i ein grøn salong. 

Er du kvalitetsmedviten, og samstundes oppteken av miljøet og helso di, er Floke staden for deg.


Nøkkelinfo

Features

Kirkegata 20 med inngang frå Prinsensgat, 0153 Oslo

Search